Vind hier elk CTL-certificaat voor Intenze-producten, gecategoriseerd op de volgende manier: aromatische aminen, kleurstoffen, zware metalen, PAH (PAK) en steriliteit.